Bài tập khí công

Thái cực quyền dương gia 24 thức

Dương thức Thái cực quyền, Dương gia thái cực quyền hay Dương thị Thái cực quyền là tên gọi lưu phái Thái cực quyền của dòng họ Dương, Trung Quốc. Xuất

 

Dịch Cân kinh: Thức thứ mười một - Hoành chưởng kích cổ

Động tác.
- Thủ bão hậu não (tay ôm sau óc) : khởi từ thế dự bị. Hai tay từ hai bên thân từ từ đưa lên qua đầu, ngước mặt nhìn trời. Kế tiếp gập cùi chỏ,

 

Dịch Cân kinh: Thức thứ chín - Thanh-long thám trảo

Động tác.

- Khuất quyền liệt yêu (gập quyền, xuyên lưng) : như thức thứ 6, Xuất trảo lượng phiên và Khuất quyền liệt yêu. (H13).

- Khất thân thám chưởng

 

Dịch Cân kinh: Thức thứ bảy - Bạt mã đao thế

Động tác.
- Định thân bối kiến ( đứng vững, nhận lưng) : trở lại tư thức dự bị lúc đầu. Tay phải đưa ra lưng, xương sống nơi ngang thắt lưng (huyệt Mệnh-môn),

 

Dịch Cân kinh: Thức thứ năm - Trắc sưu cửu ngưu vỹ

Động tác.
Cung bộ quan chưởng (bước khom, quay chưởng) : đổi tư thức , hai bàn tay nắm nhẹ, đưa ra sau lưng, chưởng tâm hướng thượng. Chân trái bước về

 

Dịch Cân kinh: Thức thứ ba - Chưởng thác thiên môn

Động tác.
- Cử tý triển mục (nâng tay, phóng mắt) : đưa tay, mở mắt, tiếp theo thức thứ 2, hai tay đưa thẳng lên trời, hai lòng bàn tay đối nhau. Đồng

 

Dịch cân kinh: Thức thứ nhất - Cung thủ đương hung

1. ĐỘNG TÁC, TƯ THẾ

1.1. Tý tiền bình cử (hai tay đưa ngang về trước), hai tay duỗi thẳng, hai bàn tay từ từ úp vào nhau, rồi đưa lên tới vị trí ngang

 

Bát Đoạn Cẩm: Đệ Bát Đoạn Cẩm - Lưỡng Thủ Phan Túc Cố Thận Eo

CHUẨN BỊ: Tập xong đoạn 7, thu chân tay trở về thế chuẩn bị, như hình 56.

Động tác 1: Cúi xuống trước, lưng khom, chân thẳng, hai tay đưa xuống chạm

 

Bát Đoạn Cẩm: Đệ Lục Đoạn Cẩm - Bối Hậu Thất Điên Bách Bệnh Tiêu

CHUẨN BỊ: Sau khi tập tới động tác chót của đoạn năm thì thu tay chân trở về thế chuẩn bi như mợi thế bắt đầu …(Hình 42)

Động tác 1:… Co gối hạ thân

 

Bát Đoạn Cẩm: Đệ Tứ Đoạn Cẩm - Ngũ Lao Thất Thương Vọng Hậu Tiền

CHUẨN BỊ: Như mọi đoạn trong Bát Đoạn Cẩm, hễ muốn bắt đầu luyện đoạn nào đều phải đứng thế chuẩn bị trước rồi sau đó mới khởi luyện. Và khi chấm dứt

 

Bát Đoạn Cẩm: Đệ nhị Đoạn Cẩm - Tả Hữu Khai Cung Tự Xạ Điêu

CHUẨN BỊ: Khi tập xong Đệ Nhất Đoạn Cẩm thì thu tay trở về thế dự bị như ban đầu, nghỉ một phút rồi tiếp tục tập tới đoạn thứ hai. Người yếu nên nghỉ

 

Bát Đoạn Cẩm

Có lẽ quá xa xưa theo truyền thuyết, thuở các vị vua hiền đức và tài năng như Thần Nông, Phục Hi, Hoàng Đế đã có người am hiểu tận tường về môn học nầy,

 

Dịch Cân kinh: Thức thứ mười hai - Đề chủng hợp chưởng

Động tác.
- Từ thức dự bị, hai tay cạnh người, từ từ đưa lên cao, chưởng tâm hướng thượng, tới đầu đỉnh thì hai chưởng hợp nhau, chân giữ nguyên vị trí.

 

Dịch Cân kinh: Thức thứ mười - Ngoạ hổ phốc thực

Động tác.
- Hổ cứ thâm sơn (hổ ngồi trong rừng sâu) : khởi từ dự bị thức. Hơi cúi về trước, hai bàn tay khum khum thành quyền đưa về trước. Quyền tâm hướng

 

Dịch Cân kinh: Thức thứ tám - Tam thứ lạc địa

Động tác.
- Hạ án tẩy tủy (án phía dưới, tẩy tủy) : tư thức như dự thức đầu. Hai tay từ từ cử lên trên, chưởng tâm hướng thượng tới đầu đỉnh. Hai chưởng

 

Dịch Cân kinh: Thức thứ sáu - Xuất trảo lượng phiên

Động tác.
- Quật quyền liệt yêu ( móc quyền chuyển lưng) : tiếp theo thức trên, gập người về trước 90 độ. Hai tay tự nhiên buông thõng. Mắt nhìn thẳng

 

Dịch Cân kinh: Thức thứ tư - Trích tinh hoán đẩu

Động tác.
- Chỉ thủ kích thiên (bàn tay chỉ trời) : tiếp theo thức trên, chưởng phải di chuyển tới vị trí ngang lưng, úp bàn tay vào sống ngang lưng (huyệt

 

Dịch Cân kinh: Thức thứ hai - Lưỡng kiên hoành đản

Động tác - tư thế.

-  Án chưởng hành khí ( án tay, khí lưu thông), tiếp theo thức thứ nhất, hai bàn tay từ hợp rời nhau, úp xuống tới bụng, rồi đưa ra

 

Dịch Cân kinh

Trong hằng trăm nghìn ngôi chùa Phật-giáo trên thế giới, không một ngôi chùa nào được tiểu thuyết hóa, huyền thoại hóa và thần thánh hóa bằng chùa Thiếu-lâm

 

Bát Đoạn Cẩm: Đệ Thất Đoạn Cẩm - Toàn Quyền Nộ Mục Tăng Khí Lực

CHUẨN BỊ: Khi tập hết dộng tác chót của đoạn sáu, buông hai bàn tay ra song song hai bên đùi trong thế chuẩn bị…

Động tác 1: Hai bàn tay nắm lại thành

 

Bát Đoạn Cẩm: Đệ Ngũ Đoạn Cẩm - Dao Đầu Bài Vĩ Khứ Tâm Hỏa

CHUẨN BỊ: Cũng như mọi đoạn khác đều khởi đầu bằng tư thế chuẩn bị, nghĩa là thân thẳng đứng, hai tay buông xuôi hai bên thân và bàn tay úp vào hai bên

 

Bát Đoạn Cẩm: Đệ Tam Đoạn Cẩm - Điều Lý Tỳ Vị Đơn Cử Thủ

CHUẨN BỊ: Đứng thẳng, hai tay buông xuôi hai bên đùi giống như thế chuẩn bị hai đoạn trước… mắt nhìn thẳng tới trước, hơi thở điều hỏa. (Hình 19)

Động

 

Bát Đoạn Cẩm: Đệ Nhất Đoạn Cẩm - Lưỡng Thủ Kình Thiên Lý Tam Tiêu

THẾ DỰ BỊ: Đứng thẳng, hai tay buông xuôi hai bên đùi, lòng bàn tay úp vào hai bên đùi, hai gót chân khí nhau, hai mũi bàn chân mở ra hình chữ V. Mắt

 

Bạch hạc hoán dương

Bạch hạc hoán dương (hạc trắng gọi mặt trời) là bài khí công dưỡng sinh đơn giản nhất của các tăng ni chùa Thiếu Lâm. Bài tập này đã có từ ngàn xưa, dùng